Lektion 3 – Orsaker och arbetsfält: Tre nivåer/ Gruppdiskussion - Partsrådet Lektion 3 – Orsaker och arbetsfält: Tre nivåer/ Gruppdiskussion – Partsrådet

Diskutera!

  • Hur kan ni i er verksamhet göra för att få med er alla tre nivåerna när ni diskuterar hur man kan lösa en konflikt?
  • Finns det någon nivå som ofta glöms bort på er myndighet?

Diskutera i 10 minuter. Inled med att starta timern så att ni har koll på tiden. Gå sedan vidare till nästa sida.