Archive

bar

Avslutning och utvärdering

Gränsdragning med hjälp av självmedkänsla (film)

Gränsdragning med hjälp av självmedkänsla

Avslutande reflektion

En ny värld med nya verktyg (Diskussion)

Gränsdragning på jobbet (diskussion 2)

Gränsdragning på jobbet (Diskutera 1)

Tydligt ledarskap i gränslöst arbete (Diskutera)

Strategier och gränskontroll (diskutera)

Tydligt ledarskap i gränslöst arbete