Gränsdragning med hjälp av självmedkänsla

Christine Mellners forskning visar att hög självmedkänsla gör att man blir bättre på att sätta de gränser man som individ behöver mellan arbetet och privatlivet.
Hon menar att självmedkänsla fungerar lite som en buffert. Det här gäller både medarbetare och chefer.