Diskutera!

  • På Arbetsförmedlingen i Uppsala bestämde man sig för att införa regler om att inte mejla och skicka sms på kvällar och helger. Hur gör ni på er arbetsplats?
  • Hur kan ni stärka möjligheterna till gränskontroll och omtanke i er verksamhet?
  • Hur säkrar ni dialogen mellan chef och medarbetare om ni jobbar på olika tider eller på olika platser?

Diskutera i 10 minuter. Inled med att starta timern så att ni har koll på tiden. Gå sedan vidare till nästa sida.