Tydligt ledarskap i gränslöst arbete

När ska man som arbetstagare vara på arbetsplatsen och när är det ok att arbeta någon annanstans? Behöver arbetsgivaren veta var medarbetarna arbetar?

På Arbetsförmedlingen i Uppsala tog man upp frågorna i den lokala samverkansgruppen och diskuterade dem på APT. Enkla grundregler togs fram som gjorde att det blev tydligare och tryggare på arbetsplatsen.