Diskutera!

  • Är det tydliggjort vilka krav verksamheten ställer på tillgänglighet och närvaro, till exempel obligatoriska möten? Om inte, vad behöver tydliggöras?
  • Hur ser förutsättningarna ut för arbetstagare att själva styra över gränserna mellan arbete och privatliv i er verksamhet?
  • Vilka avvägningar behöver ni göra på er arbetsplats mellan att å ena sidan ge medarbetare möjlighet att arbeta ostört och å andra sidan finnas tillgängliga för diskussioner med kollegor. Diskutera både på verksamhetsnivå och på individnivå.

Diskutera i 15 minuter. Inled med att starta timern så att ni har koll på tiden. Gå sedan vidare till nästa sida.