Diskutera!

  • Susanne och Hanna har olika inställningar till gränserna i arbetsliv och fritid. Hur påverkas arbetsgruppen när personer som Susanne och Hanna arbetar tillsammans?
  • Vilka fördelar respektive nackdelar finns med de skilda arbetssätten – på individ- och på verksamhetsnivå?

Diskutera i 10 minuter. Inled med att starta timern så att ni har koll på tiden. Gå sedan vidare till nästa sida.