Diskutera!

  • Dennis och Anders beskriver två verksamheter med helt skilda förutsättningar att styra över tid och plats för arbetet. Vilken berättelse stämmer bäst överens med förhållandena på er arbetsplats?
  • Hur säkerställer man dialogen mellan chef och medarbetare om man, som i Anders berättelse, ibland arbetar på annan tid eller plats än chefen?

Diskutera i 10 minuter. Inled med att starta timern så att ni har koll på tiden. Gå sedan vidare till nästa sida.