En ny värld med nya verktyg

Calle Rosengren är arbetslivsforskare vid Lunds universitet. Han har bland annat studerat hur ny teknik påverkar arbetsmiljö och arbetssätt i organisationer.

I denna intervju talar han om hur olika personligheter hanterar gränser mellan arbete och fritid och hur man både som individ och som verksamhet kan ta fram strategier som underlättar.