Avslutande diskussion

  • Utifrån det som ni nu har hört och diskuterat i utbildningen, vilka är det två första aktiviteterna eller åtgärderna som ni behöver arbeta vidare med hos er?

Diskutera i 10 minuter. Inled med att starta timern så att ni har koll på tiden.