Diskutera!

  • Hur kan man som individ fokusera på en arbetsuppgift och vara närvarande när mycket annat pockar på uppmärksamhet samtidigt (t.ex. mejl, sms och telefonsamtal under pågående möte)?
  • Hur påverkas verksamheten?

Diskutera i 5 minuter. Inled med att starta timern så att ni har koll på tiden. Gå sedan vidare till nästa sida.