Arbetstid ur ett historiskt perspektiv

I det gamla bondesamhället fanns inga tydliga gränser mellan arbetstid och fritid. Det var först med industrialismen som arbetstiden blev tydligt åtskild från den fria tiden. Idag har vi återigen ett arbetsliv där gränserna mellan arbete och fritid alltmer har suddats ut. Klicka på filmen och följ med på en historisk tillbakablick.