Arbetstid ur ett historiskt perspektiv (film) - Partsrådet Arbetstid ur ett historiskt perspektiv (film) – Partsrådet