Nya teknikens möjligheter att arbeta gränslöst i tid och rum

Digitaliseringen har skapat nya möjligheter att arbeta gränslöst i tid och rum. Men hur hanterar man outtalade krav på tillgänglighet på arbetsplatsen? Och hur kan man sätta regler för att kunna behålla kontrollen och inte jobba jämt – som individ och i arbetsgruppen?

Nanna Gillberg är forskare, knuten till Handelshögskolan i Göteborg. Hon har nyligen gett ut en studie om hur nya sätt att organisera arbete påverkar arbetsmiljö och hälsa.

I avsnittet medverkar också Jan Gulliksen, professor i Människa–datorinteraktion vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm och en av Sveriges främsta experter på digitalisering.