Archive

bar

Fördjupningsmaterial

Praktiska förberedelser

Vanliga frågor

Vanliga frågor

Rollen som facilitator

Upplägg på workshoppen

Varför en workshop?

Förberedelser för dig som ska leda workshoppen

Introduktion