Upplägg på workshoppen

Materialet för hela workshoppen förmedlas i ett antal ”rum” här på utbildningssidan. Varje rum innehåller en kortare beskrivning av sammanhanget, samt en eller flera övningar att genomföra i små grupper. 

Den föreslagna ordningen på rummen är tänkt att ta er på en resa från myndighetens historik och arv, genom den tid ni står i nu till att blicka framåt och möta det som komma skall. Det är dock fullt möjligt att gå igenom rummen i en annan valfri ordning. 

Grunden är att alla workshopdeltagare ska få komma till tals och dela med sig av erfarenheter och tankar för att skapa goda förutsättningar för bra diskussioner.

För att bredda perspektiven i diskussionerna finns en fördel i att både fack och arbetsgivare finns representerade i samtalen, utöver personer med olika roller, funktioner och positioner i er organisation.