Archive

bar

Hur sker lärande?

Läranderummet

Övning 3: Friskfaktorer

Fördjupning: Den goda arbetsplatsen

Övning 2: Den goda arbetsplatsen: Vad anser ni är och utgör en god och bra arbetsplats?

Övning 1: Mellanrummen i arbetsvardagen

Finns fikarummet kvar?

Fikarummet

Övning: Var befinner sig er myndighet om 20 år?

Samhällsapparaten