Rollen som facilitator

För att genomföra utbildningen på bästa sätt bör en eller flera personer facilitera arbetet och läsa in sig på tjänstens upplägg i förväg. 

Tänk på dig själv som en samtalsledare som leder gruppens diskussion där alla får komma till tals och att ni tillsammans skapar värde under övningarna, i form av en ny gemensam förståelse och nya idéer. 

Du som leder workshoppen håller i berättelsen, ställer ett antal frågor och erbjuder dina kollegor ett antal övningar. Du kommer att bli guidad steg för steg i detta arbete.

Ta gärna reda på var medarbetare kan vända sig om de behöver stöd av personer eller policys, vem som är skyddsombud samt vem de kan kontakta ifall frågor kring förändring och omställning kommer upp från deltagarna.