Vanliga frågor

Hur mycket tid krävs?

Den totala tiden som bör avsättas för att gå igenom hela workshoppen är 3,5–4 timmar. Detta är rekommenderade tider som ni kan behöva anpassa till er verksamhet. Tidsuppskattningen bygger på effektiv tid – ha gärna lite marginal för pauser och spilltid mellan övningar. Är ni en stor grupp kan det vara bra att lägga till lite extra tid för diskussionsövningarna så att alla hinner komma till tals.

Beräknad ungefärlig tidsåtgång per rum:

Entrén: 20–25 minuter
Historierummet: 35–45 minuter
Samhällsapparaten: 20 minuter
Fikarummet: 45–55 minuter
Läranderummet: 30–35 minuter
Laboratoriet: 35–45 minuter
Utgången: 20–25 minuter