Praktiska förberedelser

Utrustning

Ha tillgång till en dator eller mobil med internetuppkoppling. Ha gärna en stor bildskärm tillgänglig. Testa att all teknisk utrustning fungerar innan ni kör igång.

Ha tillgång till ett blädderblock, en whiteboard eller motsvarande digital lösning. En clipboard, pärm eller ett annat hårt underlag per deltagare kommer också till användning i tjänsten.

Alla deltagare behöver ha minst en penna och några pappersark tillgängliga.

Digitalt genomförande

Sitter ni inte tillsammans på samma fysiska plats går övningarna bra att genomföra ändå. Diskussionerna i övningarna genomför ni i valfri digital mötesplattform. Det kan vara bra att minska gruppstorleken för smågrupper när diskussioner förs digitalt.

Alla deltagare behöver se till att de har minst en penna och några pappersark tillgängliga.

Om möjligt kan ni göra anteckningar i ett gemensamt dokument.