Fördjupningsmaterial

I tjänsten finns det möjlighet att fördjupa vissa diskussioner i Fikarummet. I det berörda rummet tillhandahålls extramaterial, som också finns samlat här. 

Om ni vill göra fördjupningsövningarna behöver ni avsätta extra tid för detta.

Beräknad extratid:

Den goda arbetsplatsen 1: 15 minuter

Den goda arbetsplatsen 2: 15–20 minuter

 

Fördjupning: Den goda arbetsplatsen (pdf)