Förberedelser för dig som ska leda workshoppen

Här får du som ska leda arbetet en genomgång av förberedelser, tidsåtgång och vad som kan vara bra att tänka på inför att du ska hålla i workshoppen. 

Arbeta vidare med Ursäkta röran tar gruppen genom ett antal teman. Vi kommer bland annat att göra en historisk tillbakablick, resa in i framtiden och fråga oss vilken roll som er myndighet och lokala parter ska ha i framtidens förändring och utveckling. Vi kommer att fundera över vilka förutsättningarna är för en god arbetsmiljö, vad kompetens och livslångt lärande kan vara och i en del reflekterar vi över vad kreativitet och innovation i arbetslivet kan innebära.