Archive

bar

Om kursen

Enkät

Avslutning

Dela med din grupp

Sammanfattning

Reflektionsfråga: Vad tar du med dig från kursen?

Din plan

Video – jag om ett år från idag

Livet från och med idag ​

Meditation