Archive

bar

Övning

Att säga ja

Meditation

Video – att behöva säga nej​

Övning

Säga nej

Video – att säga ja men mena nej

Vanliga fällor

Sunda relationer

Lektion 6 – Att säga nej och ja​