Om kursen

Individuella lektioner​

Varje vecka kommer du som deltagare att göra individuella övningar med papper och penna. Dessa tar 15-30 minuter per gång. Du genomför de individuella övningarna genom att följa instruktionerna under respektive lektion i denna e-utbildning. ​I flera lektioner får du också följa hur en tidigare kursdeltagare har resonerat i sina reflektioner i kursen.

Delningar i grupp​

Varje vecka genomför du och din grupp en gruppdelningssession för att dela med er av era reflektioner, efter att ni genomfört den individuella lektionen. Ni kan antingen ses fysiskt, eller boka in ett videomöte. ​Vilken grupp du tillhör anordnas i din organisation. En bra gruppstorlek är 3-6 personer. Delningen med gruppen tar mellan 40-60 min. Boka gärna in en gruppdelningssession per vecka direkt, så att ni får en regelbundenhet. Det är bra enligt både tidigare deltagare och forskarna bakom kursen!​

Vid gruppdelningen behöver ni ha tillgång till faciliteringsguiden som finns vid varje lektion.