Archive

bar

Att vara i nuet

Lektion 3 – Att vara här och nu​

Sammanfattning

Video

Övning

Vad ger ditt liv mening?

Lektion 2 – Ett meningsfullt liv

Sammanfattning

Video – hantera stress, de första stegen

Reflektion