Enkät

För att utveckla kursen är dina synpunkter viktiga. Innan du avslutar skulle vi därför vilja att du svarar på en enkät om din upplevelse av att gå kursen. Alla svar sammanställs anonymt.

Om många svar inkommer för en och samma statliga verksamhet (fler än 15) ges organisationen en möjlighet att få ta del av en sammanställning av svaren.​

 

Klicka här för att komma till enkäten