Stressmätning efter - Partsrådet Stressmätning efter – Partsrådet

Stressmätning efter

Du som tar del av tjänsten 29k: Hantera stress erbjuds att besvara en enkät med 10 frågor om stress för att kolla din nivå av stress med ett välkänt mätformulär (Percieved Stress Scale). Du har nu möjlighet att mäta din nivå av stress efter genomförd kurs. Genom att delta hjälper du Partsrådet att utvärdera effekten av kursen. Du får själv se din poäng och får en tolkning kring om poängen indikerar låg-, medel-, eller hög stress. ​

​Enkäten tar ca 2 minuter att besvara. ​

Stressmätning efter kursen