Stressmätning efter

Du som tar del av tjänsten 29k: Hantera stress erbjuds att besvara en enkät med 10 frågor om stress för att mäta din nivå av stress med ett välkänt formulär (Percieved Stress Scale). Du har nu möjlighet att testa din nivå av stress efter genomförd kurs. Du får själv se din poäng och får en tolkning kring om poängen indikerar låg-, medel-, eller hög stress.

Genom att delta hjälper du Partsrådet att utvärdera effekten av kursen i anonyma svar, tack! ​

​Enkäten tar ca 2 minuter att besvara. ​

Stressmätning efter kursen