Sammanfattning

Du har nu slutfört ”Lektion 8 – Ett nytt liv”, bra jobbat!

Du har fått summera din resa och vad denna process har betytt för dig.

Du har också blickat framåt, satt upp ett mål för ditt liv och skapat en manual för att uppnå detta mål.​