Livet från och med idag ​

Under kursens gång har du fått reflektera över vad som är viktigast i ditt liv.

Nu är det dags att se hur dessa livsvärden kan omsättas så att de leder till verklig förändring.

När vi vill göra livsförändringar kan vi se dem som länkar som sitter ihop och bildar en kedja.

Vi börjar med att reflektera över våra djupaste livsvärden, sätter sedan upp mål och slutligen — planerar för konkreta handlingar. ​