Arbeta vidare med Fånga tidiga tecken​

Ju tidigare medarbetare i riskzonen för stress kan få stöd, desto större är sannolikheten att de kan hålla sig friska och därmed undvika eller förkorta sjukskrivningar. Organisationens förmåga att fånga tidiga tecken på stress och ohälsa är central i detta förebyggande arbete. ​

Denna digitala utbildning är framtagen för att underlätta för de statliga verksamheter som avropat tjänsten Fånga tidiga tecken att arbeta vidare med sin förmåga att fånga tidiga tecken på stress och ohälsa genom att fylla på med kunskap och stimulera till diskussion. Tanken är att materialet ska kunna användas för att självständigt genomföra workshoppen med en utökad målgrupp i verksamheten. ​

För att komma till Förberedelser för dig som ska leda workshoppen klickar du direkt i menyn till höger eller på högerpilen. ​

För att komma igång med workshoppen klickar du nedan. Du navigerar dig vidare genom att klicka på pilen till höger på varje sida.

Välkommen!​

Påbörja workshoppen