Fördjupningsmaterial - Samtalsövningar för arbetsgrupper​

Efter att ni har tagit del av övningarna i Arbeta vidare med fånga tidiga tecken, rekommenderar vi att ni tillsammans i era arbetsgrupper pratar om vad ni gör för att återhämta er, hur ni reagerar på stress samt hur ni ska agera om ni uppmärksammar någon som mår dåligt av stressrelaterade orsaker.​

Syftet med dessa övningar är att lära känna varandra bättre, för att på så vis kunna hjälpa och stötta varandra i relation till stress och ohälsa.​