Övning: Vad gör du för att återhämta dig?​

För att orka är det viktigt att vi får tillräckligt med återhämtning, då klarar vi även av stress under perioder. Att vara medvetna om hur du och dina kollegor bäst återhämtar sig kan göra att ni kan stötta varandra i att ta en välbehövlig paus när det behövs.​

Diskussionsövning. Avsätt tid beroende på gruppstorlek. ​

1. Gå ”laget runt” och presentera vad ni gör för att återhämta er. Kom ihåg att nämna aktiviteter som ni gör både på fritiden, men även på arbetstid. ​

2. Reflektera tillsammans över era olika sätt att återhämta er.​

3. Diskutera hur ni tillsammans kan påminna varandra om att ta er tid för återhämtning. ​