Kapitel 3. ​ Psykologisk trygghet​

Hur kan vi inom en organisation inte bara höja förmågan att fånga tidiga tecken, utan även skapa bättre förutsättningar för att tala mer öppet om stress och ohälsa? Här kan begreppet psykologisk trygghet komma väl till pass, ett begrepp som fokuserar på hur orädd en organisation är och hur trygga medarbetarna är i gruppen. ​

​Genom att öka den psykologiska tryggheten i en grupp kan vi minska rädslan för att göra och erkänna misstag och samtidigt öka förmågan att prata om vad som kan upplevas som känsligare ämnen, vilket i sin tur ger goda möjligheter att prata om stress.

I detta avsnitt fokuserar vi på vad begreppet innebär samt hur psykologisk trygghet kan främjas på arbetsplatsen.​