Kapitel 1. ​ Tidigt agerande – en nyckelfaktor​

Stressproblematik i en organisation uppstår inte från ena dagen till den andra. Utvecklingen sker över tid, och kan spåras genom svaga signaler som efterhand blir starkare. Processen liknar hur organisatoriska problem generellt utvecklas.

Utmaningen ligger i att inte ignorera tidiga signaler eller att bortförklara dem, utan att agera på dem.

Detta kapitel presenterar en modell i fyra faser som beskriver en kronologisk utveckling av stress i en organisation. Hur kan er organisation öka sin förmåga att fånga tecken på stress i de tidiga faserna?​