Kapitel 4. ​ Tre steg för att fånga tidiga tecken

En organisation som vill öka sin förmåga att arbeta förebyggande och fånga tidiga tecken på stress, tjänar på att fundera över vad man specifikt vill förändra. Det är ett vanligt misstag att förlita sig på att allmän information räcker för att man i organisationen ska bli bättre på att uppmärksamma på stress. ​

I detta kapitel fokuserar vi därför på era konkreta förslag på hur ni kan stärka er organisation utifrån tre steg: identifiera, tolka och hantera tidiga tecken på stress.​