Kapitel 2. ​ Tidiga tecken på stress

Orsakas stressproblem hos individen av hur man har det, eller hur man tar det? Är stress farligt, med tanke på hur många som sjukskrivs för det? Vad är skillnaden mellan positiv och negativ stress?

I det här kapitlet rätar vi ut några vanliga frågetecken kring stress och går igenom tidiga tecken på stress. ​