Archive

bar

Avslutning och utvärdering

Lektion 3 – Att riskbedöma den organisatoriska och sociala arbetsmiljön/media/hallsberg

Lektion 3 – Att riskbedöma den organisatoriska och sociala arbetsmiljön/hallsberg/intro

Lektion 2 – Att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön/Media/ Lisbeth video 2

Lektion 2 – Att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön/Diskussion till Lisbeth/skyddsronden

Lektion 2 – En metod för att undersöka organisatorisk och social skyddsmiljö (Lisbeth skyddsrond)

Lektion 5 – Att kontrollera den organisatoriska och sociala arbetsmiljön/gruppdiskussion

Lektion 4 – Att åtgärda den organisatoriska och sociala arbetsmiljön/intro/Statens Maritima Museum

Lektion 1 – diskutera

Avslutande reflektion