Vikten av att sätta in rätt åtgärder

För att kunna sätta in träffsäkra åtgärder har Statens maritima museer infört frekventa miniundersökningar av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Myndigheten berättar hur de nu bättre kan fånga tidiga signaler och snabbt kan sätta in relevanta åtgärder.