Lektion 2 – En metod för att undersöka organisatorisk och social skyddsmiljö (Lisbeth skyddsrond) - Partsrådet Lektion 2 – En metod för att undersöka organisatorisk och social skyddsmiljö (Lisbeth skyddsrond) – Partsrådet

Organisatorisk skyddsrond - en metod

Lisbeth Rydén, doktorand i företagsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, har tagit fram metoden Organisatorisk skyddsrond, som är baserad på hennes forskning.

Metoden handlar om att identifiera ”frustrationsfaktorer” som har sin grund i dålig organisering. Den bygger på tre teman: Att komma till tals, att komma till sin rätt och att komma till rätta med verksamhetsproblem.

Materialet Organisatorisk skyddsrond finns att ladda ned som PDF. För att komma tillbaka till utbildningen trycker ni på bakåtpilen i webbläsaren.

Ladda ned här