Diskutera!

  • Hur har arbetsmiljöföreskrifterna om Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, påverkat det systematiska arbetsmiljöarbetet hos er?
  • Vad av det intervjupersonerna berättar om känner ni igen er i och vad är annorlunda hos er?

Diskutera i tio minuter. Inled med att starta timern så att ni har koll på tiden. Gå sedan vidare till nästa sida.