Diskutera!

  • På vilket sätt skulle en organisatorisk skyddsrond kunna komplettera era undersökningar av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?
  • Vad skulle metoden kunna bidra med? Vilka hinder kan finnas för att pröva metoden?

Diskutera i tio minuter. Inled med att starta timern så att ni har koll på tiden. Gå sedan vidare till nästa sida.