Archive

bar

Avslutning och utvärdering

Lektion 3 – Problemlösande samarbetskultur/Media

Avslutande diskussion

Avslutning

Lektion 4 – Strategier för robusta samarbetskulturer/Arbetsblad

Lektion 4 – Strategier för robusta samarbetskulturer/Media

Lektion 4 – Strategier för robusta samarbetskulturer

Lektion 3 – Problemlösande samarbetskultur/ Återkoppling/Media

Lektion 3 – Problemlösande samarbetskultur/ Arbetsblad

Lektion 3 – Problemlösande samarbetskultur