Lektion 4 - Strategier för robusta samarbetskulturer

Utifrån fallstudier på olika arbetsplatser har Thomas Jordan undersökt vilka åtgärder som är mest verksamma för att få ett bra samarbetsklimat.

Han har tagit fram en enkel modell för att fånga in olika typer av åtgärder och strategier som kan bidra till att skapa robusta samarbetskulturer.

Lektionens arbetsblad PDF