Arbetsblad 3

Inled med att arbeta i smågrupper men avrunda med att diskutera i helgrupp.

Arbetsbladet innehåller åtta påståenden. Turas om att läsa upp påståendena, ett i taget.

Diskutera hur väl påståendet stämmer in på er arbetsplats och kom överens om hur ni vill gradera påståendet.

Färglägg sedan arbetsbladet med blomman utifrån den gradering som ni har gjort av de olika påståendena.

Övningen tar 15 minuter. Inled med att starta timern så att ni har koll på tiden.