Arbetsblad 4

Inled med att arbeta i smågrupper men avrunda med att diskutera i helgrupp.
Utgå från arbetsbladet och gå igenom ett tema i taget.

Sätt ett kryss i rutan för de strategier som ni redan använder och är nöjda med. Fundera över om ni borde införa ytterligare strategier för att bygga och upprätthålla en robust samarbetskultur i organisationen. Skriv in åtgärdsförslag i modellen.

Övningen tar 20 minuter. Inled med att starta timern så att ni har koll på tiden.