Lektion 3 – Problemlösande samarbetskultur - Partsrådet Lektion 3 – Problemlösande samarbetskultur – Partsrådet

Lektion 3 - Problemlösande samarbetskultur

Thomas Jordan har forskat om problemlösningskulturer och både tittat på arbetsplatser som är bra på att lösa problem, och arbetsplatser som inte är det.

I den här lektionen ligger fokus på arbetsplatsens kommunikations- och samarbetsklimat.

Lektionens arbetsblad PDF