Avslutande diskussion!

– Hur kan ni jobba vidare med samarbetskulturen i er verksamhet?
– Kan ni använda arbetsmaterialet vidare i er verksamhet? I så fall hur?
I denna PDF finns ett extramaterial om roller och ansvar i en robust samarbetskultur.