Archive

bar

Introduktion

Förberedelser för dig som ska leda workshoppen​

Vanliga frågor

Kom ihåg

Mer material

Genomförande av övningar​

Praktiska förberedelser

Påbörja workshoppen!

Kapitel 1. ​ Tidigt agerande – en nyckelfaktor​

Avslutning av kapitel 1