Praktiska förberedelser

Utrustning​

Ha tillgång till en dator eller mobil med internetuppkoppling. Ha gärna en stor bildskärm tillgänglig, med tillhörande ljud för filmerna. Testa att all teknisk utrustning fungerar innan ni kör igång.​

Digitalt genomförande​

Sitter ni inte fysiskt tillsammans på samma plats går övningarna bra att genomföra ändå. Ni kan antingen titta på filmerna i förväg, eller löpande under workshoppen. Om ni väljer det senare rekommenderas ni att titta på filmerna individuellt (du som leder workshoppen kan då dela länken till utbildningssidan). Diskussionerna i övningarna genomför ni sedan i mindre grupper, i valfri digital mötesplattform. ​

Om möjligt kan ni göra anteckningar i ett gemensamt dokument, förslagsvis genom att använda de färdiga arbetsbladen.​